Menu Close

,,SUKAS DRAUGYSTĖS RATELIS“

Muzika – viena emocionaliausių meno rūšių, todėl, kad ji artimiausiai susijusi su žmogaus jausmais, stipriai veikia asmenybės vystymąsi. Liaudies muzikiniai žaidimai  ir šokiai – efektyvi tautinio ugdymo priemonė. Šio projekto dėka, vaikai pažins liaudies dainas, išmoks žaisti įvarius Lietuvos liaudies žaidimus, ratelius. Mūsų dalyvavimas visose kalendorinėse šventėse, leis vaikams pažinti ir perimti tautos kultūrą, savo krašto folklorą, darbus bei papročius.
Kad vaikai labiau susipažintu su liaudės folkloru, bendradarbiausime su folkloro ansambliu “Laukis”. 

Muzika išlaisvina vaikų fantazijas, kūrybinius gebėjimus, lavina jo socialinius įgūdžius: moko keistis vaidmenimis, klausyti ir dalintis savąja patirtimi ir gabumais. Liaudės žaidimai – rateliai yra neatsėjama etnokultūros dalis, kuri ugdo vaiko tautiškumo ir pilietiškumo jausmus, formuoja jo asmenybę, suteikia daug džiugių akimirkų. Liaudies žaidimai – rateliais sužadina vaikų norą pažinti ir domėtis savo tautos tradicijomis ir papročiais.  Bendravimas, draugystės ryšiai lavina vaikų socialinius įgūdžius, skatina draugiškumą, pagarbą kiekvienam žmogui. Projektas, kuriame bus skatinama bendrauti ir bendradarbiauti paskatins vaikus domėtis tautosaka, grožine literatūra, kūryba. Atsiras noras žaisti žodžiais, pasakoti, patiems kurti bei improvizuoti. Ugdytiniai bus skatinami daugiau bendrauti, kalbėti, kartu dainuoti ir šokti. Šis projektas, tai puiki galimybė skleistis vaikų saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui. Suburs vaikus kartu kurti kūrybinius darbelius draugystės tema, įjungiant kartu ir tėvelius į šią veiklą, kartu išgyventi džiaugsmingas akimirkas, didžiuotis savo darbais. Pedagogai, kartu bendradarbiaudami, pasidalindami geromis idėjomis, savo patirtimi, sudarys sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis visapusiškai, lygias galimybes būti pripažintais, nepaisant bendravimo ar emocinių sunkumų, mokys vaikus paremti vienas kitą, suprasti su kokiomis problemomis susiduria jų draugai. 

Projekto vykdytojai: grupė “Saulėgrąža”, muzikos vadovė Jolanta Mikšienė,  grupės tėvai. 

Projekto tikslai: Ugdyti vaikų muzikinį intelektą, jausmų kultūrą, empatiją, kaip sėkmingo bendravimo pagrindą. Ugdyti aktyvų tradicijų dalyvį, turintį norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, savo krašto papročius, folklorą, žmonių darbus, liaudies dainas, ratelius, žaidimus.

Projekto uždaviniai: 1. Sudaryti prielaidas ir pedagogines sąlygas vaikų muzikiniam intelektui ir jausmų kultūrai formuotis. 2. Skatinti vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą muzikavimo, meninio ugdymo metu. 3.Pedagogo ir šeimos bendradarbiavimas siekiant sėkmingo etnokultūrinio ugdymo(si). 4.Tenkinti vaiko poreikį pažinti ir perimti tautos kultūrą, savo krašto folklorą, bei papročius.

Numatomi projekto rezultatai, perspektyvos: Formuosis vaikų muzikinis intelektas bei jausmų kultūra, turtės muzikinės kalbos patirtis, kryptingai formuosis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Skip to content