Menu Close

Vadovo CV

Vardas, pavardė: Valentina Juškevičienė    

Gimimo data: 1964 – 12 – 07

Telefonas, elektroninis paštas:

85 2758424, rastine@ramunele.vilnius.lm.lt

Išsilavinimas: aukštasis

Institucija: Vilniaus pedagoginis institutas 1982 – 1987

Specialybė: ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Kvalifikacija: ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė.

 Darbo patirtis:

 • 1982 -09 – 27 – 1985 – 02 – 10 , Vilniaus lopšelis – darželis Nr. 96, Žirmūnų 10, auklėtoja
 • 1985 – 02 1994 – 10 – 31 , Vilniaus lopšelis – darželis Nr. 104,Brolių 16, auklėtoja
 • 1994 – 11 – 03 2001 – 06 – 20, Vilniaus lopšelis – darželis „Ramunėlė“, Žirmūnų 10, auklėtoja
 • 2001 – 06 – 21 Vilniaus lopšelis – darželis „Ramunėlė“ direktorė.

 Atestacija:

 • III vadybos kvalifikacinė kategorija – 2004 m.
 • II vadybos kvalifikacinė kategorija – 2009 m.

Vadybinės kvalifikacijos tobulinimas.

DALYVAVAU SEMINAROSE

 • Mokyklų vadovų pasirengimas atestacijai.
 • Ikimokyklinio ugdymo mokyklų vidaus auditas.
 • Profesinės etikos svarba asmens darbinei veiklai ir bendrajai kultūrai.
 • Nauja mokytojų atestacija: kompetencijos ir gebėjimų vertinimas.
 • Vadybinių kompetencijų gilinimas pradinio ugdymo įstaigoje.
 • Švietimo tiekėjų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, mokymų programa.
 • Mokyklos strateginis planavimas.
 • Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija.
 • Demokratinių vertybių įgyvendinimas švietimo įstaigoje.
 • Vadovavimo meistriškumas.
 • Pakeisto ir papildyto LR Darbo kodekso praktinis taikymas. Efektyvus personalo valdymas su ALGA HR.
 • Konfliktų valdymas ir derybų menas.
 • Šiuolaikiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) proceso planavimas.
 • Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas.
 • Naujai įsigaliojusių ikimokyklinių įstaigų reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai ir kontrolė.
 • Viešųjų pirkimų vykdymo naujovės įsigaliojus viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimams.
 • Biudžetinės įstaigos vadovo atskaitomybė už apskaitą ir atskaitomybę pagal VSAFAS.
 • Privalomasis darbo saugos būklės įmonėje elektroninis deklaravimas.
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programa, valstybinis kodas 161086201.
 • Dyrektor przedszkola i szkoly liderem. (Gdansk , Lenkija)
 • Wspolczesne trendy w zarządzaniu zespolem Rady Pedagogicznej. (Ostroda, Lenkija)
 • Pokyčiai priešmokyklinukų ugdyme.
 • Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programa.
 • Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programa.
 • Innovation technology in pre-school teaching.

 Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos:

 • Kalbų mokėjimas:

Lietuvių – trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija;

Anglų – A2;

Rusų – C2;

Lenkų – gimtoji.

 

 • Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos:

Plačių interesų, laisvai bendraujanti, lengvai įsiliejanti į kolektyvą. Sėkmingai dirbanti komandoje. Lengvai prisitaikau naujoje aplinkoje. Imli naujovėms.

 • Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos:

Tikslų numatymas, laiko planavimas, atsakomybės prisiėmimas, delegavimas, darbų paskirstymas pavaldiniams, komandų formavimas ir palaikymas.

 • Techniniai gebėjimai ir kompetencijos:

Statistinių domenų rinkimas ir apdorojimas. Darbas su duomenų bazėmis.

 • Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos:

Moku naudotis Microsoft Office paketu (Word, Excel, Access, Power Point), Outlook Ekspress, Adobe Reader, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome ir kt. Greitai sugebu išmokti naudotis naujomis programomis. Kompiuterinis raštingumas geras.

 

Skip to content