Menu Close

Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Ramunėlė”

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m. III KETV.

 

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. III ketv.

 

 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

 

Budėtojas-sargas

*

 

*

 

Dietistas

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

 

Direktorius

*

1

*

 

IT specialistas

*

1

*

 

Kiemsargis

*

1

*

 

Logopedas

*

1

*

 

Meninio ugdymo pedagogas

*

1

*

 

Mokytojas

*

1

*

 

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1470

23

1819

 

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1371

4

1849

 

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

1161

12

1292

 

Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.)

*

1

*

 

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

*

1

*

 

Pastatų priežiūros specialistas

*

1

*

 

Psichologas

*

1

*

 

Sandėlininkas

*

1

*

 

Sargas

904

4

788

 

Sekretorius

*

1

*

 

Skalbėjas

*

1

*

 

Valytojas

*

1

*

 

Virėjas

1497

3

1693

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

 

Direktorė

 

Valentina Juškevičienė

vyr.buhalterė

 

Daiva Paukštienė

                   

 

Skip to content