Menu Close

Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Ramunėlė”

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2024 m. I KETV.

 

Pareigybės pavadinimas

2023 m.

2024 m. I ketv.

 

 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

 

Direktorius

*

1

*

 

IT specialistas

*

1

*

 

Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam lavinimui)

*

1

*

 

Kiemsargis

*

1

*

 

Logopedas

*

1

*

 

Maitinimo organizavimo specialistas

*

 

*

 

Meninio ugdymo mokytojas

1672

3

749

 

Mokytojas

*

1

*

 

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1844

21

1939

 

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1833

2

1919

 

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

1262

12

1377

 

Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.)

*

1

*

 

Pastatų priežiūros specialistas

*

1

*

 

Psichologas

*

1

*

 

Sandėlininkas

*

1

*

 

Sargas

788

3

847

 

Sekretorius

*

1

*

 

Skalbėjas

*

1

*

 

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

1

*

 

Valytojas

*

1

*

 

Virėjas

1658

3

1714

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

 

Direktorė

 

Valentina Juškevičienė

vyr.buhalterė

 

Daiva Paukštienė

Skip to content