Menu Close

Vizija, misija, filosofija ir uždaviniai

LOPŠELIO-DARŽELIO „RAMUNĖLĖ“  VIZIJA

 • Šiuolaikinis lopšelis-darželis, derinantis tradicinį, humanišką ir demokratišką vaikų ugdymą(si).

LOPŠELIO-DARŽELIO „RAMUNĖLĖ“ MISIJA

 • Padeda šeimai rūpintis vaiku.
 • Teikia ugdymo paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 • Puoselėja vaikų individualumą ir kūrybiškumą.
 • Teikia pagalbą vaikams, turintiems specialius poreikius.

LOPŠELIO-DARŽELIO „RAMUNĖLĖ“  FILOSOFIJA

 • „Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi.“
  J. Marcinkevičius
 

UŽDAVINIAI

 • Garantuoti kokybišką globą ir ugdymą(si) ankstyvojo amžiaus vaikams.
 • Sudaryti sąlygas saugiam vaikų ugdymui(si).
 • Skatinti vaikų kūrybiškumą.
 • Plėsti socialinę vaiko patirtį.
 • Formuoti vaikų sėkmingam mokymui(si) būtinas kompetencijas.
 • Didinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) veiksmingumą.
 • Tobulinti bendradarbiavimą su tėvais (ugdytojais).
 • Siekti užsibrėžtų prioritetų įgyvendinimo.
Skip to content