Menu Close

Švietimo pagalbos specialistai

Vaiko gerovės komisija (VGK) – paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Psichologas – dirba individualiai ir su grupėmis. Konsultuoja grupių auklėtojas, vaikų tėvelius. Individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto el. paštu adresu rageliene.bozena@gmail.com .

Logopedas – visi norintys ateiti į logopedo konsultaciją susisiekite el. paštu adresu  logopedeana@gmail.com .

 

PSICHOLOGO DARBO GRAFIKAS

 

SAVAITĖS DIENA

 

 

KONTAKTINĖS VALANDOS

 

 

NEKONTAKTINĖS VALANDOS

 

PIRMADIENIS 8.00 – 12.30 12.30 – 18.00
ANTRADIENIS 8.00 – 12.30 12.30 – 18.00
KETVIRTADIENIS   12.30 – 18.00
PENKTADIENIS 8.00 – 12.30 12.30 – 15.00

 

LOGOPEDO DARBO GRAFIKAS

 

SAVAITĖS DIENA

 

KONTAKTINĖS VALANDOS

NEKONTAKTINĖS VALANDOS

DARBO LAIKAS

 

PIRMADIENIS 15.00 – 17.30 12.00 – 15.00 12.00 – 17.30
ANTRADIENIS 15.00 – 17.30 12.00 – 15.00 12.00 – 17.30
TREČIADIENIS

7.30 – 12.00

14.30 – 17.30.00

12.00 – 15.00

7.30 – 12.00

12.00 – 17.30

KETVIRTADIENIS

7.30 – 12.00

15.00 – 17.30

11.30 – 15.00

7.30 – 12.00

12.00 – 17.30

PENKTADIENIS 14.30 – 17.00 12.00 – 15.00 13.00 – 17.00

 

 

 

 

Skip to content