Menu Close

Apie mus

 VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „RAMUNĖLĖ“

 

 • Darželio steigėja – Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
 • Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyrius.
 • Darželio įsteigimo data – 1966 m. kovo 11 d. Vilniaus miesto LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 138 įsteigtas 96-asis lopšelis-darželis. 1994 m. balandžio 21 d. Vilniaus miesto valdybos potvarkiu Nr. 722V reorganizuotas į 96-ąjį darželį-mokyklą. 1998 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 225 darželiui-mokyklai Nr. 96 suteiktas „Ramunėlės“ pavadinimas. 2006 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1 – 1294 pertvarkytas į lopšelį-darželį „Ramunėlė“.
 • Ugdymo kalba – lietuvių, lenkų ir rusų kalba.
 • Ugdymo forma – dieninė. Įstaigos darbo laikas – 6.00 val. – 18.00 val..
 • Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis, vaikams nuo 1,5 metų iki 7 metų.
 • Darželis yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinio
 • ir priešmokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, Specialiojo ugdymo įstatymu, Darbo kodeksu, Bendrosiomis programomis ir Išsilavinimo standartais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, valstybės ir steigėjo norminiais teisės aktais bei įstaigos nuostatais.
 • Lopšelis-darželis, esantis išskirtinėje vietoje: sostinės centre, šalia Neries upės ir Kalnų parko, sudaro galimybę supažindinti vaikus su gamta, istoriniu paveldu ir miesto kultūriniais ypatumais.
 • Lopšelio-darželio savitumas – etninių kultūrų sambūris ir ugdymas per vaidybinę veiklą ir inscenizaciją.
 • Lopšelyje-darželyje veikia 7 lietuviškos, 3 rusiškos ir 2 lenkiškos grupės, todėl ugdymas grindžiamas tautų kultūrų vertybių puoselėjimu, remiantis tautų tradicijomis, papročiais, kultūros paveldu ir pagarba.
 • Darželyje meninei vaidybinei veiklai tenka išskirtinė vieta, ji apima visas vaikų veiklos formas, visą vaiko kompetencijų ir gebėjimų ugdymą, yra natūraliausias vaikų saviraiškos būdas, persikūnijimo menas. Įvairiomis vaidybos formomis puoselėjami bendrieji psichiniai gebėjimai (klausyti, matyti, jausti, įsivaizduoti, mąstyti) ir išorinė jų raiška: kalbėjimas, pasakojimas, deklamavimas, dainavimas, judėjimas, tarpasmeninė sąveika (bendravimas). Vaidindami vaikai ruošiasi gyventi visuomenėje. Vaidybinė veikla padeda tenkinti vaikų saviraiškos poreikį, atrasti save, tapti laisvesniam, savarankiškesniam, tobulinti kūrybinius ir socialinius gebėjimus, ugdyti pasitikėjimą ir teigiamą savęs vertinimą. Visa tai padeda ugdytis vaiko asmenybei.

 

 

Skip to content