Menu Close

„Mažųjų olimpiada”

Projekto aktualumas
2007 m. atlikto Tarptautinio šeimų gyvensenos tyrimo duomenimis, maždaug pusės Lietuvos ikimokyklinukų fizinis aktyvumas yra nepakankamas, t.y. jie iš viso nesimankština (41,4 proc.) arba mankštinasi retai (12,5 proc.). Vaikai daug laiko praleidžia pasyviai, prie televizoriaus ar kompiuterio. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai 2 kartus per savaitę dalyvauja kūno kultūros užsiėmimuose, tačiau to nepakanka patenkinti augančio vaiko judėjimo poreikį. Vienas iš Lietuvos gyventojų 2008 – 2020 metų fizinio aktyvumo skatinimo strategijos uždavinių – populiarinti fizinį aktyvumą įvairiuose gyventojų sluoksniuose ir siekti, kad fizinis aktyvumas taptų bendrosios kultūros dalimi.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias metas formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Mažųjų olimpiada“ – puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinanti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.

Daugiau : http://riukkpa1.wix.com/mazuju-olimpiada

Žinodami šių dienų nepakankamo fizinio aktyvumo problemą, mūsų įstaigos pedagogai įvairiais būdais siekia formuoti teigiamą ugdytinių ir tėvų požiūrį į sportą bei sveiką gyvenseną. To siekiame dalyvaudami miesto ir respublikiniuose sporto projektuose, organizuodami įvairius renginius savo darželyje, šviesdami tėvus pranešimais.
Džiaugėmės, jog Mažųjų olimpiados I-asis ir II- asis etapas buvo organizuotas mūsų darželyje.

Viens, du, trys, viens, du, trys – „Ramunėlės“ čia būrys

Esam stiprūs ir sveiki, nes sportuojame visi.

Susirasim daug draugų, jei laimėsim – bus džiugu!

Renginio akimirkos

 

Skip to content