Menu Close

Informacija tėvams ir globėjams.

 

  • nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, organizuojami be atskiro prašymo nevertinant gaunamų pajamų. Šiems mokiniams nemokami pietūs bus skiriami pagal mokinių sąrašą, kurį mokyklos administracija iki rugpjūčio 20 d. turės pateikti (tiesiogiai, paštu, elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) Švietimo aplinkos skyriui. Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamų pietų teikti nereikia.
  • Dėl ugdymo mokesčio. Pažymime, kad nuo š. m. liepos 1 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą mokamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cdf88fd0182f11eabbd2d79178d400a0/asr). Atkreipiame dėmesį, kad mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vasaros metu (birželio-liepos mėn.) tėvai (globėjai) pateikia prašymus pagal įstaigos nustatytą tvarką, kad vasaros laikotarpiu jų vaikas nelankys įstaigos. Mokestis už ugdymą skaičiuojamas.

 

Skip to content