Menu Close

Projektas “Vėjo varpeliai”

 

  Ikimokyklinė „Drugelis“ grupė spalio mėnesį dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  projekte „Vėjo varpeliai“.

 

Vėjo varpeliai

     Vieną saulėtą rudens rytą, gražioje miško palaukėje nubudo Vėjas. Pramerkė vieną akį – tylu, pramerkė antrą akį – ramu, nejuda nei vienas medžio lapelis, ant smilgos svajingai sūpuojasi boružėlė, o krūmą perregimais mezginiais dabina voras. Susižavėjęs tokiu tykiu gamtos paveikslu, Vėjas nutarė išeiti pasivaikščioti, gal dar daugiau rudens grožio kur pamatysiąs. Tačiau vos žengęs žingsnį kvėptelėjo – ir nukrito medžio lapai. Sunerimo Vėjas, netyčia medžio lapus nudraskęs ir iš tos širdgėlos atsikvėpė dar kartą, bet… boružėlė nukrito nuo smilgos ir neramiai apsidairiusi nuskubėjo namo. Po trečio atsikvėpimo iš voro mezginio liko tik besiplaikstantys siūlai. Pamatęs, kiek bėdų pridarė, Vėjas atsisėdo ant kelmo ir gailiai pravirko. Raudantį vėją pastebėjo Saulė. Parūpo jai, ko gi Vėjas taip sriūbauja. – Kas tau, drauguži, nutiko? Kodėl verki? Visus lietaus debesis tuoj sukviesi! – Et, – pasiguodė Vėjas, – kur tik pasirodau, visur bėdos pridarau. Niekas manęs nemėgsta, visi slepiasi, o aš juk Vėjas, negaliu nepūsti!

 

     Išklausę šią pasaką vaikai iš netradicinių medžiagų gamino vėjo varpelį, kuriuo papuošė lopšelio – darželio „Ramunėlė“ kiemą.

 

 

 

 

 

Skip to content