Menu Close

PROJEKTAS. ŠEIMOS TILTAI: PAGALBA SKYRYBAS IŠGYVENANČIOMS ŠEIMOMS.

Dingusių žmonių šeimų paramos centras (toliau – Centras) įgyvendina projektą „Šeimos tiltai:
pagalba skyrybas išgyvenančioms šeimoms“, kurio tikslas mažinti skyrybų metu, vaikų patiriamus
neigiamus išgyvenimus, teikiant psichologinę, terapinę pagalbą ir pagalbą sprendžiant konfliktus skyrybas išgyvenančioms šeimoms.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus teikiamos šios paslaugos:
– Vaikui draugiška aplinka: neutrali erdvė, kurioje vaikai galės bendrauti su besiskiriančiais ar
skyriumi gyvenančiais tėvais, esant poreikiui dalyvaujant socialiniam darbuotojui ir (ar)
psichologui. Paslauga prieinama pirmadienį – penktadienį 08:00-20:00 ir savaitgaliais nuo 10:00 –
16:00.
– Vaiko tėvų konsultavimas dėl skyrybų poveikio vaikui, jo poreikių, jausmų ir emocijų
atliepimo skyrybų metu: 1. Psichologo grupinės konsultacijos skirtos didinti tėvų sąmoningumą
apie skyrybų poveikį vaikui, ugdyti tėvų galimybes padėti vaikui išgyventi skyrybas, bei atskleisti
abiejų tėvų dalyvavimo vaiko gyvenime svarbą (kontaktiniu būdu). Individualios konsultacijos
skirtos stiprinti tėvų, išgyvenančių skyrybas, psichinę sveikatą. (Nuotoliniu būdu ir kontaktu) 2.
Bendro vaikų auklėjimo plano sudarymas – svarbus žingsnis tėvams, kurie skiriasi ir (ar) yra
išsiskyrę. Tai neoficialus dokumentas, kuriame nurodoma kaip tėvai dalins atsakomybę už vaikų
auklėjimą, leidimą kartu ir kt. Paslaugos prieinamos pirmadienį – penktadienį 08:00 – 20:00 ir
šeštadieniais 12:00 – 16:00.
– Pagalba besiskiriantiems ir (ar) skyriumi gyvenantiems vaiko tėvams sprendžiant konfliktus,
ieškant konstruktyvių sprendimų, susitarimų: Vedamos derybos, kurių tikslas, kad šalys
pasiektų taikų, abiem šalims priimtina sprendimą. Bendradarbiavimo skyrybų metodas
veiksmingas skyrybų ginčų sprendimo būdas, ypač poroms, kurios nori išsaugoti teigiamus
santykius ir sumažinti skyrybų poveikį vaikams. Derybos vedamos kontaktiniu būdu, galima ir
nuotoliniu būdu individualiai įvertinus situaciją. Paslaugos teikiamos pirmadienį – penktadienį
08:00 – 20:00, šeštadieniais 12:00 – 16:00.
– Ryšio tarp vaiko ir skyriumi gyvenančio vieno iš tėvų atkūrimas ir stiprinimas: Dailės
terapijos užsiėmimai, kurie vedami vaikui/ams ir vienam iš tėvų, su kuriuo gyvenama skyriumi,
kurių tikslas atkurti ir stiprinti ryšius.
– Psichologinė ir psichoterapinė pagalba vaikams: Psichologinė ir psichoterapinė pagalba
vaikams, kurios tikslas padėti vaikams išreikšti savo jausmus, emocijas, susidoroti su šeimos
dinamikos pokyčiais ir juos priimti, stiprinti vaikų psichologinę būseną.

Konsultacijos teikiamos kontaktiniu būdu ir esant poreikiui nuotoliniu būdu.

Registracija galima šiais kontaktais: centras2@missing.lt +370 670 52725 ir centras1@missing.lt +370 679 39098.

Skip to content