Menu Close

INFORMACIJA DĖL MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

Maloniai Jums primename, kad

 

Informacija apie mokinio sveikatos pažymėjimą_ugdymo istaigai (1)

Pratęstas Mokinio sveikatos pažymėjimų galiojimo laikas iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai tų mokinių, kurie mokysis toje pačioje ugdymo įstaigoje ir, kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę bei neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi dalyvaujant ugdymo veikloje.
Mokiniai, kurie pradeda lankyti naują ugdymo įstaigą, turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokinio sveikatos pažymėjimą.
Ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas rekomendacijas apie mokinių sveikatą (fizinio pajėgumo grupę, pritaikytą maitinimą, tinkamą sėdėjimo vietą ir kt.) gali pateikti tik ugdymo įstaigos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.
Nuo šių metų gegužės 1 dienos įsigaliojo nauja tvarka – asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia tik elektroninę Mokinio sveikatos pažymėjimo formą (forma Nr. E027-1).
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti ugdymo įstaigai Mokinio sveikatos pažymėjimo formą dviem būdais: Atspausdintą, prisijungus prie portalo www.esveikata.lt; Sukūrus individualų peržiūros kodą portale www.esveikata.lt ir pateikus ugdymo įstaigai, kartu pridedant ir vaiko gimimo datą. Pridedame instrukciją kaip sukurti ir pateikti ugdymo įstaigai peržiūros kodą, norint peržiūrėti spauskite čia.
Ikimokyklinėse ugdymo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos specialistai iki 2020 m. gruodžio mėn. turės galimybę Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje susipažinti su vaikų sveikatos duomenimis.

Skip to content