Menu Close

Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Ramunėlė”

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m. I KETV.

 

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. I ketv.

 

 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

 

Budėtojas-sargas

*

 

*

 

Dietistas

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

 

Direktorius

*

1

*

 

IT specialistas

*

1

*

 

Kiemsargis

*

1

*

 

Logopedas

*

1

*

 

Meninio ugdymo pedagogas

*

1

*

 

Mokytojas

*

1

*

 

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1470

19

1781

 

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1371

3

1879

 

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

1161

12

1244

 

Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.)

335

2

522

 

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

*

1

*

 

Pastatų priežiūros specialistas

*

1

*

 

Psichologas

*

1

*

 

Sandėlininkas

*

1

*

 

Sargas

904

3

770

 

Sekretorius

1029

2

839

 

Skalbėjas

*

1

*

 

Valytojas

*

1

*

 

Virėjas

1497

3

1547

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

 

Direktorė

 

Valentina Juškevičienė

vyr.buhalterė

 

Daiva Paukštienė

                   

 

SKIRKITE 1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Kaip skirti paramą?

Skip to content