Menu Close

RIUKKA

Mūsų darželio auklėtojos siekia profesinio tobulėjimo; nori pirmos sužinoti apie kūno kultūros naujoves ir dalyvauti  renginiuose; trokšta dalintis ir imti iš kitų tai, ką jie gali duoti geriausio; nori dirbti „garsiai”; nori rengti ir įgyvendinti projektus; nori bendrauti ir bendradarbiauti. Todėl, lapkričio 19d., auklėtojos iš „Saulėgrąžos“ ir „Žibučių“ gr., įstojo į RIUKKPA. Viena iš sveikatos gerinimo sąlygų – fizinio aktyvumo skatinimas ir požiūrio „aktyvus visą gyvenimą“ formavimas. Narystė asociacijoje pedagogams leis keistis darbo patirtimi ir informacija, kaip padaryti ugdymo procesą priimtinesnį, kūrybiškesnį, suteikiantį daugiau teigiamų emocijų ir judėjimo džiaugsmo. Būtent tai šiuo amžiaus tarpsniu ir yra svarbiausia. Bendri renginiai ir iniciatyvos už ikimokyklinio ugdymo įstaigų ribų paskatins tėvus tapti aktyviais ugdymo proceso dalyviais, o tai užtikrins didesnį vaikų fizinį aktyvumą laisvalaikiu.

Asociacijos veiklos tikslai yra: telkti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, siekiančius tobulintis kūno kultūros srityje, bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą bei savitarpio paramą; siekti kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros ugdymo.

Skip to content